Αστική Ευθύνη Ιδιώτη - Ergo Αστική Ευθύνη Ιδιώτη

icon

Όλοι μας γνωρίζουμε, ότι αυτός που προξενεί μια ζημία στο συνάνθρωπό του είναι υποχρεωμένος, ηθικά και νομικά, να τον αποζημιώσει. Η υποχρέωση αυτή είναι γνωστή ως αστική ευθύνη έναντι τρίτων.

Το ασφαλιστήριο της Αστικής Ευθύνης Ιδιώτη προστατεύει και καλύπτει τον ασφαλισμένο από τις συνέπειες των πράξεων ή των παραλείψεών του από αμέλεια, που έχουν σαν αποτέλεσμα να προκληθεί ζημία σε βάρος κάποιου τρίτου, είτε σε πράγματα αυτού (υλική ζημία), είτε σ΄ αυτόν τον ίδιο (σωματική βλάβη ή θάνατος).

Σημείωση : Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας.

eshop icon