Για το αυτοκίνητο - ERGO Αυτοκίνητο

iconicon

Το ασφαλιστικό μας γραφείο σας παρέχει τέσσερα πακέτα από την ΕRGO για την προστασία του αυτοκινήτου. Το ERGO Αυτοκίνητο Smart, το ERGO Αυτοκίνητο Prime, το ERGO Αυτοκίνητο Ideal και το ERGO Αυτοκίνητο Supreme.

ERGO Αυτοκίνητο Smart

Mε το πρόγραμμα ERGO Αυτοκίνητο Smart προστατεύεστε από τους εξής κινδύνους: Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες ανά θύμα 750.000€, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 750.000€), Αστική ευθύνη κατά τη μεταφορά (σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 150.000€, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 50.000€), Μη θεωρημένη άδεια οδήγησης, Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Θάνατος 15.000€, Μόνιμη ολική & μερική ανικανότητα 15.000€, Ιατροφαρμακευτικά έξοδα 300€), Ποινική Νομική προστασία D.A.S-Hellas (3.000€), Μεταφορά οχήματος συνεπεία ατυχήματος MAPFRE ASISTENCIA (για Ε.Ι.Χ.), Φροντίδα Ατυχήματος.

Συμπληρωματικά μπορούν προστεθούν οι καλύψεις : Αστική ευθύνη εργαλείου (σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 500.000, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 100.000€), Νομική Προστασία οχήματος και οδηγού (6.000€), Μεταφορά οχήματος συνεπεία ατυχήματος (για Φ.Ι.Χ. που επιδέχονται την κάλυψη), Οδική Βοήθεια MAPFRE ASISTENCIA

Σημείωση : Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας.

eshop icon

ERGO Αυτοκίνητο Prime

Mε το πρόγραμμα ERGO Αυτοκίνητο Prime προστατεύεστε από τους εξής κινδύνους: Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες ανά θύμα 750.000€, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 750.000€), Αστική ευθύνη κατά τη μεταφορά (σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 150.000€, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 50.000€), Μη θεωρημένη άδεια οδήγησης, Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Νοσοκομειακή Περίθαλψη 30.000€, Θάνατος 15.000€, Μόνιμη ολική & μερική ανικανότητα 15.000€, Ιατροφαρμακευτικά έξοδα 300€), Ποινική Νομική προστασία D.A.S-Hellas (3.000€), Μεταφορά οχήματος συνεπεία ατυχήματος MAPFRE ASISTENCIA (για Ε.Ι.Χ.), Φροντίδα Ατυχήματος, Θραύση κρυστάλλων (1.500€ σε Α' κίνδυνο), Ζημίες από σεισμό (6.000€ σε Α΄ κίνδυνο), Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο αυτοκίνητο (100.000€ ), Μη Θεωρημένη άδεια οδήγησης (3.000€ ).

Συμπληρωματικά μπορούν προστεθούν οι καλύψεις : Αστική ευθύνη εργαλείου (σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 500.000€, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 100.000€), Νομική Προστασία οχήματος και οδηγού (6.000€), Μεταφορά οχήματος συνεπεία ατυχήματος (για Φ.Ι.Χ. που επιδέχονται την κάλυψη), Οδική Βοήθεια MAPFRE ASISTENCIA

Σημείωση : Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας.

eshop icon

ERGO Αυτοκίνητο Ideal

Mε το πρόγραμμα ERGO Αυτοκίνητο Ideal προστατεύεστε από τους εξής κινδύνους: Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες ανά θύμα 750.000€, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 750.000€), Αστική ευθύνη κατά τη μεταφορά (σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 150.000€, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 50.000€), Μη θεωρημένη άδεια οδήγησης, Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Νοσοκομειακή Περίθαλψη 30.000€, Θάνατος 15.000€, Μόνιμη ολική & μερική ανικανότητα 15.000€, Ιατροφαρμακευτικά έξοδα 300€, Ποινική Νομική προστασία D.A.S-Hellas (3.000€), Μεταφορά οχήματος συνεπεία ατυχήματος MAPFRE ASISTENCIA (για Ε.Ι.Χ.), Φροντίδα Ατυχήματος, Θραύση κρυστάλλων (1.500€ σε Α' κίνδυνο), Ζημίες από σεισμό (αξία αυτοκινήτου), Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο αυτοκίνητο (100.000€), Μη Θεωρημένη άδεια οδήγησης (3.000€), Πυρκαγιά (αξία αυτοκινήτου), Πυρκαγιά από κακόβουλες ενέργειες (αξία αυτοκινήτου), Τρομοκρατικές ενέργειες (αξία αυτοκινήτου), Αστική ευθύνη από πυρκαγιά (15.000€), Ολική κλοπή (αξία αυτοκινήτου), Καιρικά φαινόμενα χωρίς χαλάζι (αξία αυτοκινήτου), Μερική κλοπή (αξία αυτοκινήτου), Κλοπή ράδιοCD (220€), Ζημίες κατά τη διάρρηξη (750€), Κλοπή GPS σε Α' κίνδυνο (1.500€).

Συμπληρωματικά μπορούν προστεθούν οι καλύψεις : Αστική ευθύνη εργαλείου (σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 500.000€, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 100.000€), Νομική Προστασία οχήματος και οδηγού (6.000€), Μεταφορά οχήματος συνεπεία ατυχήματος (για Φ.Ι.Χ. που επιδέχονται την κάλυψη), Οδική Βοήθεια MAPFRE ASISTENCIA, Στάσεις-Απεργίες-Οχλαγωγίες, Χαλάζι μαζί με Σύστημα Αερόσακων σε Α' κίνδυνο (3.000€).

Σημείωση : Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας.

eshop icon

ERGO Αυτοκίνητο Supreme

Mε το πρόγραμμα ERGO Αυτοκίνητο Supreme προστατεύεστε από τους εξής κινδύνους: Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες ανά θύμα 750.000€, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 750.000€), Αστική ευθύνη κατά τη μεταφορά (σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 150.000€, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 50.000€), Μη θεωρημένη άδεια οδήγησης, Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Νοσοκομειακή Περίθαλψη 30.000€, Θάνατος 15.000€, Μόνιμη ολική & μερική ανικανότητα 15.000€, Ιατροφαρμακευτικά έξοδα 300€, Μεταφορά οχήματος συνεπεία ατυχήματος MAPFRE ASISTENCIA (για Ε.Ι.Χ.), Φροντίδα Ατυχήματος, Θραύση κρυστάλλων (1.500€ σε Α' κίνδυνο), Ζημίες από σεισμό (αξία αυτοκινήτου), Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο αυτοκίνητο (100.000€), Μη Θεωρημένη άδεια οδήγησης (3.000€), Πυρκαγιά (αξία αυτοκινήτου), Πυρκαγιά από κακόβουλες ενέργειες (αξία αυτοκινήτου), Τρομοκρατικές ενέργειες (αξία αυτοκινήτου), Αστική ευθύνη από πυρκαγιά (15.000€), Ολική κλοπή (αξία αυτοκινήτου), Καιρικά φαινόμενα χωρίς χαλάζι (αξία αυτοκινήτου), Μερική κλοπή (αξία αυτοκινήτου), Κλοπή ράδιοCD (600€), Ζημίες κατά τη διάρρηξη (750€), Κλοπή GPS σε Α' κίνδυνο (1.500€), Σύστημα αερόσακων σε Α' κίνδυνο (3.000€), Ίδιες ζημίες με ελάχιστη απαλλαγή 300/600/1.000/1.500€ (αξία αυτοκινήτου), Ενοικίαση αυτοκινήτου συνεπεία ιδίων ζημιών (600€), Στάσεις - Aπεργίες - Oχλαγωγίες (αξία αυτοκινήτου), Κακόβουλη βλάβη (αξία αυτοκινήτου), Zημίες αυτοκινήτου κατά τη μεταφορά, Νομική Προστασία οχήματος και οδηγού D.A.S-Hellas (6.000€) *.

Συμπληρωματικά μπορούν προστεθούν οι καλύψεις : Αστική ευθύνη εργαλείου (σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 500.000€, υλικές ζημίες ανά ατύχημα 100.000€), Οδική Βοήθεια MAPFRE ASISTENCIA.

*σε περίπτωση ασφαλισμένου με ήδη υπάρχον συμβόλαιο Νομικής Προστασίας Οχήματος & Οδηγού στη D.A.S.-Hellas, η κάλυψη μπορεί να αντικατασταθεί με την κάλυψη Οδικής Βοήθεια MAPFRE ASISTENCIA.

Σημείωση : Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας.

eshop icon