Για την επιχείρηση - ERGO Kατάστημα ΑΝΟΙΚΤΟΝ


iconicon

Το ασφαλιστικό μας γραφείο σας παρέχει το πακέτο ERGO Κατάστημα ΑΝΟΙΚΤΟΝ για την επιχείρησή σας

ERGO Kατάστημα ΑΝΟΙΚΤΟΝ

Mε το πρόγραμμα ERGO Kατάστημα ΑΝΟΙΚΤΟΝ προστατεύεστε από τους εξής κινδύνους :

 • Φωτιά από αμέλεια ή τυχαίο γεγονός,
 • Ζημίες κατά την καταστολή της φωτιάς,
 • Ζημίες από καπνούς της φωτιάς,
 • Φωτιά από βραχυκύκλωμα,
 • Φωτιά από πτώση κεραυνού,
 • Φωτιά και ζημίες από έκρηξη συσκευών και εγκαταστάσεων,
 • Φωτιά και ζημίες από πτώση αεροσκαφών,
 • Ζημίες σε συσκευές-εγκαταστάσεις από βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο,
 • Ευρεία έκρηξη, Φωτιά από δάσος,
 • Πρόσκρουση οχήματος ιδιοκτησίας τρίτων,
 • Πλημμύρα-θύελλα-καταιγίδα,
 • Διάρρηξη σωληνώσεων (περιλαμβανομένων των σωληνώσεων πυρόσβεσης),
 • Χιόνι-βάρος χιονιού-χαλάζι-παγετός, Καπνός,
 • Κλοπή μετά από διάρρηξη ή ληστεία,
 • Ζημίες κλέπτη στο κτίριο σε Α' κίνδυνο,
 • Άντληση υδάτων,
 • Αποκομιδή συντριμμάτων,
 • Τρομοκρατία (ή τρομοκρατικές ενέργειες),
 • Στάση-απεργία-οχλαγωγία,
 • Κακόβουλες ενέργειες, (Παρέχονται μόνο σε καταστήματα που δεν συστεγάζονται με δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, πρεσβείες & προξενεία),
 • Θραύση εξωτερικών και εσωτερικών υαλοπινάκων καθρεπτών και εσωτερικών προθηκών σε Α' κίνδυνο,
 • Ληστεία ταμείου σε Α' κίνδυνο,
 • Διάρρηξη-Ληστεία χρηματοκιβωτίου σε Α' κίνδυνο,
 • Μεταφορά χρημάτων σε Α' κίνδυνο,
 • Απώλεια κερδών συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου,
 • Αστική ευθύνη συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου,
 • Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημίες από νερά,
 • Έξοδα ελαχιστοποίησης ζημίας,
 • Αμοιβή αρχιτεκτόνων/μηχανικών-έξοδα έκδοσης αδειών,
 • Έξοδα φύλαξης,
 • Κάλυψη φωτεινών επιγραφών-πινακίδων σε Α' κίνδυνο,
 • Καθίζηση/Κατολίσθηση,
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων,
 • Κάλυψη κατά τη διάρκεια εργασιών και επιπλέον Μη εφαρμογή του όρου της υπασφάλισης στο περιεχόμενο, μέχρι ποσοστού 10%.

Συμπληρωματικά μπορούν προστεθούν οι καλύψεις : Γενική Αστική ευθύνη έναντι τρίτων, Σεισμός και / ή φωτιά συνεπεία σεισμού, Ομαδικό Προσωπικό ατύχημα, Νομική Προστασία επιχειρήσεων D.A.S.-Hellas. Σημείωση : Οι καλύψεις που παρουσιάζονται παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των συμβολαίων μας.

eshop icon