Νομική Προστασία - D.A.S. Hellas

logo icon

Καλύψεις για Ιδιώτες

H D.A.S. Hellas έχει κερδίσει την προτίμηση και την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων της επειδή καλύπτει αποτελεσματικά όλους τους βασικούς τομείς για τους οποίους έχουν ανάγκη από εξειδικευμένη Νομική Προστασία, αλλά και επειδή μπορεί να μεγιστοποιεί την αξία των εξαιρετικά προσιτών ασφαλίστρων που καταβάλλουν μέσα από ένα πλέγμα υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Καλύψεις για Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις

Μέσα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον ασκείτε με επιμέλεια και υπευθυνότητα την επαγγελματική σας δραστηριότητα, αλλά απρόοπτα γεγονότα και προβλήματα μπορούν πάντα να παρουσιαστούν.

Η Επαγγελματική Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas απαντά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες σας για εξειδικευμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική ποινική σας ευθύνη, την διεκδίκηση αποζημιώσεων για την επιχείρησή σας, τις εργατικές διαφορές αλλά κυρίως στην διεκδίκηση των επισφαλών απαιτήσεων που προκύπτουν από τις συναλλαγές με τους πελάτες σας. Καλύψεις για Ιατρούς

Καλύψεις για Ιατρούς

Με την Νομική Προστασία Ιατρών της D.A.S. Hellas , μπορείτε να αντιμετωπίσετε και να αποκρούσετε αποτελεσματικά με όλες τις απαραίτητες εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες που απαιτούνται κάθε κατηγορία που τυχόν σας προσάψουν σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματός σας, αλλά και να αξιώσετε αποζημίωση σε περιπτώσεις ηθικής και επαγγελματικής βλάβης.

eshop icon